In Full Spectrum: Mga Thomasites, mga kadakilaan, at mga kuwentong titser hango sa Alpabeto

Simula pa noong 1901, nang dumaong ang barkong USAT Thomas sa mga baybayin ng ating bansa, binago nila ang landscape of educational system ng ating kapuluan.  Imagine niyo, mga amerikano, Thomasites tawag sa kanila, napadpad sa kabilang hemisphere ng mundo para magturo. Hinarap nila ang mga sitwasyong lack of facilities and resources, books, language barrier, delayed dispersal ng suweldo, unequal access sa mga estudyante, attendance at tardiness dahil dadalo ng fiesta o kaya naman walang pambaon sa school —-a century and a decade later, pareho pa rin ang hinaharap ng mga teachers ngayon! Naging backbone ng pagturo nila ang Ingles, at sabi ng iba, na-damage yung pagtubo ng  national consciousness natin bilang bansa. Na-intervene daw ang ating kultura, nasingitan ang dapat na pagyabong ng sariling wika. “A is for Apple”. Wala naman tayong apples diba? Eh, A is for Atis kaya? Gayunpaman, hindi naman maipagkakaila mga kontribusyon nila. Ikanga, they were the precursors of the Peace Corps volunteers. Pero hindi talaga yun ang dahilan kung bakit ako nagsulat ngayon. Wala lang, kinuwento ko lang. Masayang tidbits kasi siya ng ating kasaysayan dahil anuman ang kinahaharap ng mga guro noon, ganun pa rin … More

Unang bugso ng pagtuturo

Bilang teacher fellow, minsan naiisip ko na ang paglaan ng 2 years ng buhay sa pagtuturo ay isang maladakilang kaburgisan. … More